Мак Аутостар

  • Овластен сервисер
  • за Mitsubishi Motors
  • Ул. Индустриска 2, Скопје
  • +389 2 2580 000 (-455)